Реєстрація компанії в Белізі

Беліз – це одна з найбільших світових офшорних юрисдикцій. Ця країна дуже популярна для компаній, що працюють у найрізноманітніших сферах. Особливо це стосується фінансових організацій, для яких тут створено привабливі умови для ведення діяльності. Однак для того щоб швидко зареєструвати компанію в цій країні, необхідно знати про особливості процедури. Краще довірити цю процедуру професіоналам, які забезпечать швидке відкриття фірми.
Юридична компанія Lawtter Solutions пропонує клієнтам послуги реєстрації компанії в Белізі. Фахівці компанії мають необхідний досвід і знання місцевого законодавства. Ми забезпечуємо реєстрацію юридичних осіб у Белізі на вигідних умовах. Також клієнти можуть купити компанію в Белізі з необхідними ліцензіями.

Вартість послуги

1 990 EUR*

Термін реєстрації в реєстрі

1-3 дні

Податок на прибуток

0% – 19%

Тип реєстрації компанії

Без особистого візиту

* Вартість має інформативний характер, зв'яжіться з юристами Lawtter Solutions, щоб дізнатися, які послуги входять у вартість реєстрації.

Переваги

Переваги реєстрації офшору в Белізі

Реєстрація компаній у Белізі користується великою популярністю. Ця держава пропонує кілька важливих переваг. Основні з них такі:

1

Політична стабільність

Беліз – демократична і політично стабільна держава, в якій потрясіння відбуваються дуже рідко.
2

Розвинуте законодавство для офшорів

Беліз багато в чому орієнтований на офшорний бізнес, тому в цій країні створено максимально привабливі умови.
3

Високий ступінь конфіденційності

Реєстр бенефіціарів тут є закритим. Отримати інформацію можна тільки за запитом державних органів.
4

Привабливі умови оподаткування

Беліз пропонує вигідні умови для офшорних компаній. Тут низькі податкові ставки для нерезидентів.
5

Привабливі умови щодо звітності

Офшор у Белізі не зобов'язаний подавати річний звіт, а також проходити щорічний аудит. Однак компанії можуть робити це в добровільному порядку, щоб підтримувати хорошу репутацію.
6

Програми для зарубіжних інвесторів

Діють програми залучення іноземних інвесторів у Беліз. Наприклад, інвестор звільняється від митних зборів.
7

Можливість віддаленої реєстрації

Для того щоб відкрити бізнес, не обов'язково відвідувати Беліз, документи можна подати онлайн. Також можна керувати бізнесом, не перебуваючи на території країни.

International Business Company – міжнародна бізнес компанія

Найпопулярніше рішення для реєстрації офшорних компаній. До таких компаній висуваються мінімальні вимоги щодо статутного капіталу. За своєю структурою вони схожі на ТОВ. Міжнародні компанії не мають права вести діяльність на території Белізу.

 

Limited Liability Company – компанія з обмеженою відповідальністю

Аналог ТОВ. У таких організаціях відповідальність учасників за зобов’язаннями компанії обмежена статутним капіталом. Компанії LLC можуть бути як офшорними, так і резидентними в Белізі.

 

Public investment company – публічна інвестиційна компанія

Публічні інвестиційні компанії використовуються для управління капіталом і активами. Вони не можуть вести бізнес-діяльність на території Белізу. Учасниками таких організацій можуть бути інвестори з будь-яких країн світу.

 

Partnership – партнерство

У складі партнерства має бути один генеральний партнер і обмежені партнери. Генеральний несе повну відповідальність за зобов’язаннями, а обмежені – часткову.

Директор

У нерезидентних компаній у Белізі має бути щонайменше 1 директор. Вимоги до резидентності директора відсутні, ним може бути громадянин будь-якої країни, який досяг віку 18 років. На посаду директора не може бути призначено особу, яка перебуває в санкційних списках. У Белізі є можливість використання номінального сервісу. Призначення секретаря необов’язкове.

 

Акціонер

У компаній у Белізі має бути щонайменше 1 акціонер. Вимоги до резидентності також відсутні. Акціонером може бути юридична особа, або фізична особа, яка досягла віку 18 років. Можна призначити номінального акціонера.

 

Адреса

Компанія повинна мати юридичну адресу, а також офіс у Белізі.

 

Найменування

Назва компанії має бути унікальною. Перед реєстрацією компанії необхідно перевірити унікальність назви. Є вимога до закінчень. Назви компаній типу IBC завжди закінчуються словами Limited, Corporation, Incorporated або їхніми абревіатурами: Ltd., Corp., Inc. Що стосується компаній типу Limited Liability Company, закінчення має бути LLC, Limited Partnerships – LP.

 

Статутний капітал

Вимог щодо статутного капіталу для компаній-нерезидентів Белізу немає. Можна почати роботу зі статутним капіталом $1. Рекомендований рівень статутного капіталу для офшору в Белізі – $50 000.

 

Місцевий рахунок

Під час реєстрації офшору в Белізі немає необхідності відкривати банківський рахунок у місцевому банку. Можна працювати з рахунками в банках з будь-якої країни світу.

 

Реєстраційний агент

За законодавством Белізу є вимога до наявності реєстраційного агента.

 

Звітність

Компанії зобов’язані подавати звітність.

Перед тим як відкрити офшор у Белізі, важливо ознайомитися з особливостями оподаткування. У країні діє глобальний принцип оподаткування: прибуток компаній оподатковується із загальносвітового доходу.

 

Податок на бізнес (Business Tax)

Податок на бізнес (business tax) розраховується як відсоток від виручки. Ставка такого “оборотного” податку на бізнес варіюється залежно від виду доходу (від 0,75% до 19%). LLC не сплачує податок на бізнес, якщо не веде діяльності на території Белізу. Компанії можуть бути звільнені від податку на підприємницьку діяльність і на пасивний дохід, якщо вони можуть довести, що є податковими резидентами іншої країни (яка не входить до чорного списку ЄС) і не мають постійного представництва в Белізі.

 

Податок на прибуток

Беліз стягує щорічний податок на прибуток за фіксованими ставками. Вони залежать від розміру прибутку компанії. Ставки податку в Белізі такі:

 • 1.5%, якщо прибуток компанії менше $1500000;
 • 3%, якщо прибуток компанії перевищує $1500000.

 

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість для нерезидентів Белізу відсутній. Для податкових резидентів юрисдикції ПДВ є, ставка становить 12,5%.

 

Податок на відсотки, дивіденди, роялті

У Белізі існує податок на роялті, відсотки та дивіденди. Ставка для нерезидентів становить 15%.

 

Податок на нерухомість

Якщо організація володіє нерухомим майном на території Белізу, потрібно сплачувати податок на нерухомість у розмірі 1-1.5%.

Перед реєстрацією офшору в Белізі важливо ознайомитися з вимогами щодо звітності. У юрисдикції є вимоги щодо подання податкової декларації та аудиту фінансової звітності.

 

Податкова декларація

Податкова декларація для компаній у Белізі обов’язкова для подання. Її необхідно подавати щорічно, не пізніше 31 березня року, наступного за звітним періодом.

 

Бухгалтерська звітність

Офшори в Белізі зобов’язані подавати бухгалтерську звітність. Строк її подання такий самий, як у податкової декларації – не пізніше 31 березня року, що настає за звітним періодом.

 

Аудит фінансової звітності

IBC-компанії не зобов’язані проводити аудит фінансової звітності, якщо вони не перевищують встановлений поріг річного доходу. Поріг доходу становить $6 000 000. Аудит потрібно проходити, якщо дохід перевищує $6 000 000 і виконано щонайменше 2 з таких умов:

 • Акції компанії торгуються на біржі;
 • Компанія перебуває в процесі реорганізації або ліквідації чи продає все своє майно на публічних торгах;
 • Діяльність компанії регулюється Міжнародною комісією з фінансових послуг;
 • Компанія готує консолідовану фінансову звітність.

International Business Company – міжнародна бізнес компанія

Найпопулярніше рішення для реєстрації офшорних компаній. До таких компаній висуваються мінімальні вимоги щодо статутного капіталу. За своєю структурою вони схожі на ТОВ. Міжнародні компанії не мають права вести діяльність на території Белізу.

 

Limited Liability Company – компанія з обмеженою відповідальністю

Аналог ТОВ. У таких організаціях відповідальність учасників за зобов’язаннями компанії обмежена статутним капіталом. Компанії LLC можуть бути як офшорними, так і резидентними в Белізі.

 

Public investment company – публічна інвестиційна компанія

Публічні інвестиційні компанії використовуються для управління капіталом і активами. Вони не можуть вести бізнес-діяльність на території Белізу. Учасниками таких організацій можуть бути інвестори з будь-яких країн світу.

 

Partnership – партнерство

У складі партнерства має бути один генеральний партнер і обмежені партнери. Генеральний несе повну відповідальність за зобов’язаннями, а обмежені – часткову.

Директор

У нерезидентних компаній у Белізі має бути щонайменше 1 директор. Вимоги до резидентності директора відсутні, ним може бути громадянин будь-якої країни, який досяг віку 18 років. На посаду директора не може бути призначено особу, яка перебуває в санкційних списках. У Белізі є можливість використання номінального сервісу. Призначення секретаря необов’язкове.

 

Акціонер

У компаній у Белізі має бути щонайменше 1 акціонер. Вимоги до резидентності також відсутні. Акціонером може бути юридична особа, або фізична особа, яка досягла віку 18 років. Можна призначити номінального акціонера.

 

Адреса

Компанія повинна мати юридичну адресу, а також офіс у Белізі.

 

Найменування

Назва компанії має бути унікальною. Перед реєстрацією компанії необхідно перевірити унікальність назви. Є вимога до закінчень. Назви компаній типу IBC завжди закінчуються словами Limited, Corporation, Incorporated або їхніми абревіатурами: Ltd., Corp., Inc. Що стосується компаній типу Limited Liability Company, закінчення має бути LLC, Limited Partnerships – LP.

 

Статутний капітал

Вимог щодо статутного капіталу для компаній-нерезидентів Белізу немає. Можна почати роботу зі статутним капіталом $1. Рекомендований рівень статутного капіталу для офшору в Белізі – $50 000.

 

Місцевий рахунок

Під час реєстрації офшору в Белізі немає необхідності відкривати банківський рахунок у місцевому банку. Можна працювати з рахунками в банках з будь-якої країни світу.

 

Реєстраційний агент

За законодавством Белізу є вимога до наявності реєстраційного агента.

 

Звітність

Компанії зобов’язані подавати звітність.

Перед тим як відкрити офшор у Белізі, важливо ознайомитися з особливостями оподаткування. У країні діє глобальний принцип оподаткування: прибуток компаній оподатковується із загальносвітового доходу.

 

Податок на бізнес (Business Tax)

Податок на бізнес (business tax) розраховується як відсоток від виручки. Ставка такого “оборотного” податку на бізнес варіюється залежно від виду доходу (від 0,75% до 19%). LLC не сплачує податок на бізнес, якщо не веде діяльності на території Белізу. Компанії можуть бути звільнені від податку на підприємницьку діяльність і на пасивний дохід, якщо вони можуть довести, що є податковими резидентами іншої країни (яка не входить до чорного списку ЄС) і не мають постійного представництва в Белізі.

 

Податок на прибуток

Беліз стягує щорічний податок на прибуток за фіксованими ставками. Вони залежать від розміру прибутку компанії. Ставки податку в Белізі такі:

 • 1.5%, якщо прибуток компанії менше $1500000;
 • 3%, якщо прибуток компанії перевищує $1500000.

 

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість для нерезидентів Белізу відсутній. Для податкових резидентів юрисдикції ПДВ є, ставка становить 12,5%.

 

Податок на відсотки, дивіденди, роялті

У Белізі існує податок на роялті, відсотки та дивіденди. Ставка для нерезидентів становить 15%.

 

Податок на нерухомість

Якщо організація володіє нерухомим майном на території Белізу, потрібно сплачувати податок на нерухомість у розмірі 1-1.5%.

Перед реєстрацією офшору в Белізі важливо ознайомитися з вимогами щодо звітності. У юрисдикції є вимоги щодо подання податкової декларації та аудиту фінансової звітності.

 

Податкова декларація

Податкова декларація для компаній у Белізі обов’язкова для подання. Її необхідно подавати щорічно, не пізніше 31 березня року, наступного за звітним періодом.

 

Бухгалтерська звітність

Офшори в Белізі зобов’язані подавати бухгалтерську звітність. Строк її подання такий самий, як у податкової декларації – не пізніше 31 березня року, що настає за звітним періодом.

 

Аудит фінансової звітності

IBC-компанії не зобов’язані проводити аудит фінансової звітності, якщо вони не перевищують встановлений поріг річного доходу. Поріг доходу становить $6 000 000. Аудит потрібно проходити, якщо дохід перевищує $6 000 000 і виконано щонайменше 2 з таких умов:

 • Акції компанії торгуються на біржі;
 • Компанія перебуває в процесі реорганізації або ліквідації чи продає все своє майно на публічних торгах;
 • Діяльність компанії регулюється Міжнародною комісією з фінансових послуг;
 • Компанія готує консолідовану фінансову звітність.

Реєстраційні компанії

Процедура реєстрації компанії в Белізі

Для того щоб зареєструвати компанію в Белізі, необхідно пройти 5 етапів. Вони такі.

01

Due Diligence і KYC verification

Збір базової інформації та документів про плановану діяльність і структуру компанії, проведення KYC верифікації членів компанії.
02

Перевірка найменування

Перевірка найменування компанії на унікальність і доступність у Реєстрі компаній.
03

Підготовка документів

Підготовка реєстраційних форм, збір необхідних документів для подачі до Реєстру компаній.
04

Подача документів

Подача підготовлених документів до Реєстру для подальшого опрацювання та внесення даних про компанію.
05

Підготовка внутрішніх документів компанії

Підготовка корпоративних статутних документів щодо зареєстрованої компанії.

Документи

Документи, які необхідні для реєстрації

Реєстрація компанії у Белізі вимагає наявності місцевого реєстраційного агента. Саме він здійснює відкриття юридичної особи. Щоб відкрити компанію, потрібно підготувати пакет документів. Він включає такі папери:

 • Нотаріально засвідчений Меморандум та Статут компанії.
 • Особисті дані акціонерів – персональні дані, підтвердження адреси проживання.
 • Особисті дані директорів – персональні дані, підтвердження адреси проживання.
 • Свідоцтво про реєстрацію найменування підприємства.

 

Якщо компанія відкриває в Белізі філію або представництво, необхідно додатково надати установчі документи материнської організації.