Договір публічної оферти

1. Загальні положення

Цей договір публічної оферти від компанії Lawtter Solutions на адресу фізичних чи юридичних осіб. Якщо особи приймають їх, вони вважаються Замовниками, а Lawtter Solutions – Виконавцем.
1.1. Цей Договір є публічною офертою, яка укладається між Замовником та компанією Lawtter Solutions, а також її партнерами. У документі описані всі умови, згідно з якими Lawtter Solutions надає послуги юридичного та неюридичного характеру.

1.2. Договір оферти в актуальній редакції опубліковано на сайті компанії Lawtter Solutions за адресою lawtter.solutions

1.3. Після того, як особа оплачує послуги та кошти надходять на рахунок компанії Lawtter Solutions, підтверджується прийняття умов Договору оферти. З моменту зарахування коштів особа, яка здійснила оплату, є Замовником, а компанія Lawtter Solutions – Виконавцем. Спільно Замовник та Виконавець є Сторонами оферти.

1.4. Договір оферти набирає юридичної сили з оплати послуг Замовником та отримання коштів компанією Lawtter Solutions, не вимагаючи скріплення печатками та підписами.

1.5. Особа, яка має намір скористатися послугами компанії Lawtter Solutions, має ознайомитися з умовами Договору оферти до його укладання. Якщо особа не відповідає умовам оферти, слід відмовитися від укладання Договору та використання послуг Lawtter Solutions.

2. Предмет договору

 • Компанія Lawtter Solutions як Виконавець зобов’язується надати необхідні замовнику послуги юридичного (підготовка документів, консультації) або неюридичного характеру (допомога у відкритті юридичних осіб, банківських рахунків тощо).
 • Компанія Lawtter Solutions бере на себе зобов’язання щодо надання необхідних Замовнику послуг строго відповідно до обумовлених термінів та обумовленого обсягу. Замовник бере на себе зобов’язання щодо своєчасної сплати повної вартості послуг компанії Lawtter Solutions як Виконавцю

3. Акцепт оферти

 • Замовник підтверджує оферту шляхом передоплати послуг Виконавця.
 • Термін акцепту враховується з того моменту, як компанія Lawtter Solutions надсилаєЗамовнику реквізити для сплати послуг. Він завершується у момент, коли Замовник сплачує вартість послуг.

4. Порядок надання послуг

 • Замовник може замовити послуги компанії Lawtter Solutions, звернувшись в усній чи письмовій форми.
 • Lawtter Solutions здійснює розрахунок вартості необхідних послуг, після чого виставляє рахунок Замовнику.
 • Замовник повинен здійснити оплату, тим самим погодившись з умовами оферти.
 • Договір між Замовником та компанією Lawtter Solutions вважається таким, що набрав чинності, з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця. З цього моменту Lawtter Solutions починає роботу та надає послуги у встановленому обсязі.
 • Терміни виконання Lawtter Solutions узгоджує з Замовником, виходячи з обсягу та складності робіт.
 • Якщо з будь-яких причин надання послуг стає неможливим, Lawtter Solutions зобов’язується повідомити про це замовника не пізніше ніж через 3 дні з моменту настання непередбачуваних обставин.
 • Після виконання робіт компанією Lawtter Solutions, Замовник повинен переконатись, що отримав усі необхідні послуги.
 • Після того, як Замовник прийняв послуги, сторони не мають претензій по відношенню один до одного.

5. Порядок розрахунків між сторонами

 • Для оплати послуг компанія Lawtter Solutions виставляє клієнту рахунок (інвойс). Рахунок може бути виставлений у письмовій формі або направлений на електронну пошту Замовника.
 • Оплата послуг здійснюється у вигляді передоплати у розмірі 100% або в інший спосіб, за погодженням між компанією Lawtter Solutions та Замовником. Можливе застосування іншого порядку оплати. Методи розрахунку Сторони встановлюють за згодою.
 • Відповідальність за правильність платежу за реквізитами, зазначеними у рахунку, покладається на Замовника.

6. Права та обов’язки Замовника

6.1 До обов’язків Замовника входить:

 • Своєчасне надання необхідних даних та документації для надання послуг юридичного чи неюридичного характеру.
 • Надання достовірних відомостей про себе.
 • Своєчасна оплата послуг компанії Lawtter Solutions, відповідно до погоджених умов та термінів.

6.2 Замовник має право:

 • Отримати всі необхідні послуги у рамках Договору.
 • Вимагати та отримувати інформацію про статус послуг, які надає компанія Lawtter Solutions.

7. Права та обов’язки Виконавця

7.1 До обов’язків компанії Lawtter Solutions входить:

 • Надання послуг у відповідний термін, відповідної якості.
 • Обробка всієї інформації, яку надає Замовник для надання послуг.
 • Надання безкоштовної консультації Замовнику. Щоб отримати консультацію, необхідно звернутися до компанії Lawtter Solutions, особисто в одному з представництв, по телефону, електронною поштою, або іншим способом.

7.2 Компанія Lawtter Solutions має право:

 • Запитувати у Замовника інформацію та документацію, яка потрібна для надання послуг.
 • Отримати оплату послуг у встановленому обсязі, в обумовлений термін.

8. Відповідальність сторін

 • Компанія Lawtter Solutions та Замовник несуть відповідальність за невиконання умов Договору відповідно до умов Договору та законодавства.
 • Компанія Lawtter Solutions надає послуги відповідно до стандартів у сферах послуг, що надаються, відповідно до комерційної практики, а також законодавства по боротьбі з корупцією та положеннями щодо захисту персональної інформації.
 • Компанія Lawtter Solutions визнає та погоджується з тим, що:
  • Оферта є точною, інформація надана повна, і не вводить Замовника в оману.
  • Якщо Lawtter Solutions вважає, що Замовник не може виконати будь-які зі взятих на себе зобов’язань, він може покладатися лише на це положення, яке звільняє його від виконання умов Договору:
   • тією мірою, в якій це ускладнює або унеможливлює надання послуг Виконавцем;
   • якщо Виконавець у письмовій формі повідомив замовника про причини, через які недотримання стало відомо.

9. Вирішення спорів

Будь-які суперечки між компанією Lawtter Solutions та Замовником послуг підлягають вирішенню у рамках переговорів. Якщо дійти вирішення спору мирним шляхом не вдається, Замовник і Виконавець мають право домогтися вирішення спору шляхом звернення до суду.

10. Конфіденційність

Компанія Lawtter Solutions та Замовник беруть на себе зобов’язання щодо нерозкриття даних протягом 3 років з моменту припинення дії Договору. Заборонено розкриття інформації про технічні або комерційні ноу-хау, будь-які винаходи, процеси або ініціативи, які містять конфіденційну інформацію.

11. Термін дії та зміни договору

 • Договір набирає чинності з оплати послуг Замовником та надходження коштів на рахунок компанії Lawtter Solutions. Договір дійсний доти, доки послуги не будуть надані компанією Lawtter Solutions в повній мірі, і доки послуги не будуть прийняті Замовником.
 • До цього Договору можуть бути внесені зміни. Перед тим, як звернутися до компанії Lawtter Solutions за отриманням послуг, необхідно ознайомитись з актуальною версією.

12. Укладання, зміна, розірвання договору

12.1. Даний договір між Замовником та компанією Lawtter Solutions укладається у момент, коли Замовник здійснює оплату та гроші надходять на рахунки Lawtter Solutions.

12.1. Замовник укладає Договір Оферти добровільно. При цьому Замовник підтверджує, що він:

 • Ознайомився із Договором Оферти;
 • Розуміє всі умови;
 • Розуміє наслідки та зобов’язання, які він приймає при укладанні Договору Оферти.

12.3. Замовник має всі права та повноваження, які дозволяють йому укласти та виконати цей договір.

12.4 Замовник має право відмовитись в односторонньому порядку від Послуг компанії Lawtter Solutions. Якщо Замовник відмовиться від Послуг, то здійснена оплата не буде повернена.

12.5. Якщо одна зі сторін бажає розірвати договір до завершення виконання зобов’язань, друга сторона має право вимагати від сторони, яка бажає розірвати договір, плату за дострокову відмову. Розмір плати пропорційний ціні та терміну надання послуг. Розмір мінімальної плати за дострокову відмову може бути передбачений ще на етапі узгодження послуг.

12.6. Lawtter Solutions має право розірвати договір, якщо дії Замовника завдали прямої або непрямої шкоди Виконавцю, афілійованим особам або партнерам Lawtter Solutions.

12.7. Якщо дії Замовника завдають шкоди Lawtter Solutions, афілійованим особам або працівникам компанії, Замовник зобов’язується відшкодувати завдані збитки у грошовому еквіваленті, що відповідає завданим збиткам.